Scholarship

 

NES ร่วมกับ James Cook University Singapore ขอเชิญชวนน้องๆนักเรียนไทยเข้าร่วมสัมมนาเรียน + ทุน + ทำงานที่สิงคโปร์

 โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 และวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 นี้โดยมีรายเอียดดังต่อไปนี้

 

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565

สัมมนาฟรี !! NES ร่วมกับ James Cook University Singapore 

หัวข้อ เรียน+ทุน+ทำงานที่สิงคโปร์ รวมถึงตลาดงานและโอกาสในการทำงานหลังจากจบการศึกษา โดยคุณจารุวัฒน์และ Miss.Cassandra Lee ตัวแทน JCU ประจำประเทศไทย (บรรยายภาษาไทย) รายละเอียดของงานมีดังนี้

 

     9.30 น.           เปิดงาน/ต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน

     9.45-10.15 น.    การศึกษาในหลักสูตรและระดับการเรียนต่างๆของมหาวิทยาลัยเจมส์คุก วิทยาเขตสิงคโปร์ รวมถึงข้อมูลทุน

     10.15-10.30 น.   What are the “Next Big Jobs in Singapore? มี “งาน” อะไร (ที่ถือว่าเป็นที่ต้องการอย่างมากของตลาดแรงงาน) รออยู่ที่สิงคโปร์ บรรยายโดย Miss.Cassandra Lee และคุณจารุวัฒน์ ตัวแทน JCU ประจำประเทศไทย

     10.30-11.30 น.   แชร์ประสบการณ์จากนักศึกษา/ผู้ปกครอง “ทำไมสิงคโปร์จึงเป็นประเทศที่น่าไปเรียน” และ กิจกรรม Q&A

 

สถานที่ : โรงแรม Kantary Hill ห้องดอยเหนือ  ถนนนิมมานเหมินทร์ 12 

 

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565

ทางมหาวิทยาลัยเจมส์คุก สิงคโปร์ร่วมกับ NES STUDY ABROAD ตัวแทน JCU ประจำประเทศไทย จะได้จัดให้มีกิจกรรมการสอบวัดความรู้เข้า JCU และสอบชิงทุน Merit Scholarship JCU รายละเอียดของงานมีดังนี้

 

     09.30 – 10.00 น.   :  ลงทะเบียนสอบและชิงทุน

     10.00 – 11.00 น.    :  วัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าเรียนกับ JCU ฟรี!! สำหรับผู้สนใจเข้า เรียนระดับปริญญาตรี-โท

     11.30 – 12.30 น.     :  สอบชิงทุน Merit Scholarships ** (มีค่าสมัครสอบ SGD250)

 

สถานที่ : INES1 (เยื้องคั่วไก่นิมมาน) ซอยสายน้ำผึ้ง ถนนศิริมังคลาจารย์

 

**หมายเหตุ : ผู้สนใจสมัครสอบชิงทุน Merit Scholarships จำเป็นต้องเข้าร่วมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษช่วงเวลา 10.00-11.00 ด้วย

 

การสอบที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 นี้ ประกอบด้วย

    1. สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าเรียน JCU ฟรี!! (หากผ่านเกณฑ์สามารถสมัครเรียนได้เลย ไม่จำเป็นต้องสอบ IELTS) **ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าสอบ

    2. สอบชิงทุนการศึกษา Merit Scholarships ระดับปริญญาตรี-โท ของ James Cook University Singapore (JCU) มหาวิทยาลัยรัฐบาลชื่อดังจากประเทศออสเตรเลียที่เปิดวิทยาเขตแห่งแรกในเอเชียที่ประเทศสิงคโปร์ สำหรับรอบการศึกษา July 2022 รวมทั้งหมด 9 ทุนการศึกษา ได้แก่

           ทุนการศึกษาเต็ม 100% จำนวน 1 ทุนการศึกษา (SGD25,680 = 639,432 .)

          ทุนการศึกษา 50% จำนวน 2 ทุนการศึกษา (SGD12,840 = 319,716 .)

          ทุนการศึกษา 25% จำนวน 6 ทุนการศึกษา (SGD6,420 = 159,858 .)

 

Why study at JCU Singapore? จุดเด่นมหาวิทยาลัยเจมส์คุก วิทยาเขตสิงคโปร์

    1. หลักสูตรที่เปิดสอน เป็นหลักสูตรการเรียนที่ทันยุคสมัยให้เลือกมากมาย ได้แก่

          - English Language Preparatory Program (ELPP) 4 เดือน/เทอม

          - Business (Management, Marketing, International  Business, Business Intelligence, HR)

          - Commerce (Banking . Finance, Accounting, Economics, International Trade)

          - Environmental Science

          - Agricultural Science

          - Data Science, Internet of Things, Big Data Management (การจัดการอภิมหาข้อมูล)

          - Psychology

          - Information Technology

          - Tourism and Hospitality

          - Cybersecurity

          - Early Childhood  Education

          - Games design

   2. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำรัฐบาลของออสเตรเลียที่มีความร่วมมือกับรัฐบาลสิงคโปร์โดยตรง มีวิทยาฐานะเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติในประเทศสิงคโปร์ มีแคมปัสเป็นของตัวเอง

   3. ปริญญาตรี 2 ปี เรียนปริญญาโท 1 ปีเท่านั้น ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย (1 ปีการศึกษา มี 3 เทอม)

   4. ค่าเล่าเรียนแบ่งชำระจ่ายเป็นงวดๆ เป็นรายเทอมได้ แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ไม่มีดอกเบี้ย (ปริญญาตรี 6 งวด/ ปริญญาโท 3 งวด)

   5. รับนักศึกษาอายุ 17 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.5 เป็นอย่างน้อยหรือ ม.6, รับวุฒิ GED หรือเทียบเท่า, ไม่ต้องใช้ผลสอบ IELTS สอบวัดความรู้กับJCU โดยตรง คะแนนถึงเกณฑ์เข้าเรียนได้เลย

   6. เรียนได้ไม่ไกลบ้าน มีพาสปอร์ตเดินทางเข้าสิงคโปร์ได้เลย วีซ่านักเรียนไม่จำเป็นต้องโชว์สเตทเม้นธนาคาร ขั้นตอนวีซ่านักเรียนง่าย ไม่ยุ่งยาก มหาวิทยาลัยช่วยรับรองความเป็นนักเรียนให้ และทำวีซ่าเมื่อถึงสิงคโปร์แล้ว

   7. มหาวิทยาลัยมีแผนก Carreer Advise ที่ให้คำปรึกษาด้านการหางานที่สิงคโปร์และประเทศอื่นๆ หลังจบการศึกษาอีกด้วย

หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีข้อมูลของ JCU โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์  อาทิเช่น

         -Information Technology Management การจัดการข้อมูลสารสนเทศออนไลน์

         -Internet of Things อินเตอร์เน็ตในชีวิตประจำวันโลกยุคใหม่

         -Data Science การจัดการข้อมูลออนไลน์

         -Big Data Management การจัดการอภิมหาข้อมูล รวมถึงการจัดการด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการเกษตรในยุคสมัยใหม่ ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในโลกยุคสมัยใหม่อีกด้วย

 

Why Study in Singapore? ทำไมจึงควรส่งบุตรหลานของท่านไปเรียนที่สิงคโปร์

    1. การศึกษาระบบ World Class Education

    2. ค่าครองชีพไม่แพง ระบบขนส่งสาธารณะดีเยี่ยม มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย

    3. มีโอกาสเข้าสู่ตลาดแรงงานในสิงคโปร์ เมื่อจบการศึกษา

    4. ใกล้ประเทศไทยมาก เดินทางเพียง 2 ชั่วโมงเท่านั้น อีกทั้งยังมีสายการบินให้เลือกมากมาย ฯลฯ

 

เอกสารที่ต้องส่งเพิ่มเติมสำหรับสอบชิงทุน Merit Scholarships

  • ใบสมัคร JCU สำเนา
  • Passport
  • ใบจบการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
  • Transcript (ภาษาอังกฤษ)
  • ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

ส่งทาง nesstudyabroad@gmail.com

ดาวน์โหลดใบสมัครสอบชิงทุน JCU ได้ที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.jcu.edu.sg/scholarships

ลงทะเบียน :   bit.ly/NESJCUscholarships

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

โทร : 081-5315530

Line OA : @NESstudyabroad