ข่าวสารและบทความ

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในการศึกษาต่อต่างประเทศก่อนใครกับเรา NES Study Abroad

B.H.M.S. สอนหลักสูตรไหนบ้าง?

B.H.M.S. สอนหลักสูตรไหนบ้าง?

B.H.M.S. Business & Hotel Management School ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2515 ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลูเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดย B.H.M.S. เปิดสอนหลักสูตรมากมาย ตั้งแต่ระดับการเตรียมพร้อมทางด้านภาษาไปจนถึงระดับปริญญาโท โดยวันนี้ NES STUDY ABROAD จะมาแนะนำหลักสูตรดังต่อไปนี้
  •  English Preparatory Foundation เตรียมพื้นฐานภาษาอังกฤษ โปรแกรมเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษ (PEP) ระยะเวลาเรียน 5 -10 สัปดาห์ สำหรับนักเรียนที่ภาษาอังกฤษยังไม่แข็งแรง
Diploma & Bachelor Degree อนุปริญญา (1-2ปี) และปริญญาตรี (3ปี)
  • Hotel & Hospitality Management หลักสูตรปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจการโรงแรมและการให้บริการ
  • Global Business Management หลักสูตรปริญญาตรี สาขาการจัดการบริหารธุรกิจ
  • Dual Degree in Culinary Arts หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหาร
Master Degree ปริญญาโท (1ปี)
 หลักสูตร MSC คือ หลักสูตรปริญญาโท (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน)
  • International Hospitality Business Management หลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการโรงแรมและการให้บริการ
  • Global Business Management หลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการบริหารธุรกิจ
หลักสูตร MBA คือ หลักสูตรปริญญาโท (จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป)
  • International Hospitality Business Management หลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการโรงแรมและการให้บริการ
  • Innovation and Entrepreneurship หลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ 
  • Global Marketing หลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล และการตลาดเชิงลึก

สอบถามเพิ่มเติม

พร้อมรับคำแนะนำกับที่ปรึกษาการเรียนต่างประเทศ

เมื่อท่านส่งข้อมูลผ่านฟอร์ม จะถือว่าท่านยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา