งานเรียนสวิส+ทุน+ทำงาน โดย B.H.M.S, LucerneB.H.M.S.: Study in Switzerland and Prepare for your Future Careers

ร่วมงานฟรี!! งานเรียนสวิส+ทุน+ทำงาน โดย B.H.M.S., Lucerne

B.H.M.S. : Study in Switzerland and Prepare for your Future Careers

โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 นี้โดยมีรายเอียดดังต่อไปนี้
 

 โอกาสเรียนต่อประเทศสวิสเซอร์แลนด์มาถึงแล้ว !!

         NES STUDY ABROAD ขอเชิญผู้ปกครอง, นักเรียน, นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมเข้าฟังการบรรยาย/สัมมนา ฟรี!! โอกาสในการศึกษาต่อที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ รู้ทุกเรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับการเรียนที่ประเทศสวิสกับสถาบัน B.H.M.S. พร้อมทุนการศึกษาและโอกาสในการทำงานต่อต่างประเทศเช่น USA, UAE ฯลฯ  หลังจากจบการศึกษา โดยจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 17.00 น. ณ ห้องประชุมดอยเหนือ โรงแรมแคนทารีฮิลส์ ถนนนิมมานเหมินท์ 12 ในงานบรรยายเป็นภาษาไทย โดยผู้จัดการส่วนภูมิภาคประจำประเทศไทย B.H.M.S. คุณพรอุมา ทองไสว

รายละเอียดของงานมีดังนี้

13.00 น.              ต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน/ลงทะเบียน

13.30 - 15.00 น.     เปิดงาน

                        - แนะนำสถาบัน B.H.M.S.,Lucerne

                        - ทำไมจึงควรไปเรียนที่สวิส และทำไมต้องเป็นที่ B.H.M.S.​ (why study in Switzerland and why at B.H.M.S.)

                        - บรรยายด้านโปรแกรม, หลักสูตรและที่พัก B.H.M.S.

                        - ทุนการศึกษา (Grant) ~150000-300000 บาท และทุนเรียนดีขณะกำลังศึกษา

                        - การันตีการฝึกงานแบบมีรายได้ (~80,000฿/เดือน) ในขณะที่ศึกษา guarantee & paid work internship

                        - การจัดหางานประจำให้นักศึกษาที่การศึกษาทำต่อในต่างประเทศ International work placement 

                        - การเชื่อมโยงและเครือข่ายในสายอาชีพและธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ Service Industrial connection and network

                        - โอกาสการทำงานในอาชีพต่าง ๆ และความก้าวหน้าตามสายอาชีพและโอกาส/การต่อยอดทางธุรกิจ Job Advantage, Career Advancement  and Business Opportunity 

                        - ชีวิตนักศึกษาที่ B.H.M.S. student life 

15.00 - 15.30 น.     แชร์ประสบการณ์จากผู้ปกครองและศิษย์เก่า คุณพิมพิกา ประเสริฐชัย ผู้บริหารรุ่นใหม่โรงแรมบ้านอรวี นักศึกษาเรียนหลักสูตร PGD in Hospitality Management MSc in International Hospitality Business Management ฝึกงาน Grand Hotel Europe, Lucerne Switzerland

 

15.30 - 15.45 น.      ถาม-ตอบ Q&A

                         เล่นเกมส์ รับของรางวัลจากสวิส

16.00 - 16.30 น.     สอบภาษาอังกฤษเพื่อรับทุนพิเศษ CHF500 สำหรับนักศึกษาผู้สนใจสมัครเรียน

 

HIGHLIGHT:

 

NES STUDY ABROAD และ B.H.M.S. ได้จัดให้มีการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษฟรี!!! ผู้สอบผ่านจะได้รับทุนส่วนลดพิเศษอีก 500 สวิสฟรังก์ (~20,000 บาท) นอกเหนือจากทุนส่วนลดทางการศึกษา (150,000-300,000 บาท) เมื่อสมัครเรียนกับ B.H.M.S

 

งานนี้เหมาะสำหรับใคร

- น้อง ๆ ที่สนใจไปเรียนสวิส กำลังจะจบ/จบ ม.6 หรือ วุฒิ GED หรือ ม.ปลายต่างประเทศ ที่มีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป ที่สนใจเรียนในระดับอนุปริญญา (1ปี) หรือปริญญาตรี (3ปี)

-  นักศึกษาเรียนจบปริญญาตรีสาขาใด ๆ ที่สนใจเรียนต่อหลักสูตรอนุปริญญาโท หรือ ปริญญาโท

-  ผู้ที่จบปริญญาตรีและวัยทำงาน ต้องการเรียน MBA จบใน 1 ปี เพื่อต่อยอดการทำงานหรือเปลี่ยนสายอาชีพ

-  ผู้เรียนจบระดับ ปวช./ปวส. มีประสบการณ์การทำงานสายธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม ต้องการอัพสกิลและไต่ระดับตำแหน่งงาน

-  ผู้ปกครองที่มองหาโอกาสการเรียนต่อสวิสให้ลูกหลาน

-  ผู้ที่ยังไม่มีผลสอบ IELTS (NOTE: ไม่จำเป็นต้องใช้ IELTS ในการสมัครเรียน B.H.M.S)

-  ผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจด้านสายงานอุตสาหกรรมการบริการ และต้องให้บุตรหลานต่อยอดธุรกิจสายโรงแรม อาหาร ที่พักผู้สูงอายุ ธุรกิจบริการทุกชนิด สาย luxury brand และ Commercial

B.H.M.S. สอนหลักสูตรไหนบ้าง

 

   English Preparatory Foundation เตรียมพื้นฐานภาษาอังกฤษ
โปรแกรมเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษ (PEP) ระยะเวลาเรียน 5 -10 สัปดาห์ สำหรับนักเรียนที่ภาษาอังกฤษยังไม่แข็งแรง

 

   Diploma & Bachelor Degree อนุปริญญา (1-2ปี) และปริญญาตรี (3ปี)
- Hotel & Hospitality Management หลักสูตรปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจการโรงแรมและการให้บริการ
- Global Business Management หลักสูตรปริญญาตรี สาขาการจัดการบริหารธุรกิจ
 Dual Degree in Culinary Arts หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหาร

 

   Master Degree ปริญญาโท (1ปี) 
> หลักสูตร MSC คือ หลักสูตรปริญญาโท (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน)
- International Hospitality Business Management หลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการโรงแรมและการให้บริการ
- Global Business Management หลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการบริหารธุรกิจ

 

> หลักสูตร MBA คือ หลักสูตรปริญญาโท (จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป)
- International Hospitality Business Management หลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการโรงแรมและการให้บริการ
- Innovation and Entrepreneurship หลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่
- Global Marketing หลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล และการตลาดเชิงลึก

 

ลงทะเบียนกิจกรรม : https://forms.gle/xy9TgR3nCW7LCFcd8

สอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศ NES Study Abroad
สวิตเซอร์แลนด์/ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์/แคนาดา/อเมริกา/อังกฤษ/ยุโรป/ดูไบ/สิงค์โปร์
Line OA: @NESstudyabroad (https://lin.ee/IFihVeR)
Tel : 0815315530, 0941656294
สาขา : JNES (นิมมานฯ 17)/ INES1 (สวนดอก)